Konsultacje społeczne ws. funduszy UE w dziedzinie polityki spójności

10 stycznia 2018 roku Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje społeczne ws. polityki spójności po 2020 roku. Komisja zaprasza wszystkie podmioty zainteresowane polityką spójności, w tym beneficjentów programów i funduszy UE, np. organy krajowe, regionalne i lokalne, organizacje międzyrządowe i pozarządowe, instytucje akademickie, społeczeństwa obywatelskiego i przedsiębiorstwa do dzielenia się swoimi spostrzeżeniami i wnioskami, istotnymi dla przyszłości polityki spójności UE.

Równolegle do tych konsultacji Komisja rozpoczyna szereg innych konsultacji publicznych obejmujących pełne spektrum przyszłych funduszy UE w następujących obszarach: inwestycje, badania i innowacje, MŚP i jednolity rynek; migracja; bezpieczeństwo; infrastruktura strategiczna; wartości i mobilność.

Propozycje Komisji Europejskiej zostaną opracowane tak, by każde euro z budżetu Unii Europejskiej zostało wykorzystane optymalnie.

Weź udział w konsultacjach i wypełnij formularz.

Konsultacje społeczne zakończą się 8 marca 2018 roku.

Więcej informacji tutaj.Polecane filmy