Euroscola 2017 - dodatkowe informacje

Odpowiedzi na pytania do konkursu

  1. W konkursie mogą wziąć udział różne klasy, różni nauczyciele mogą je rejestrować. Również jeden nauczyciel może rejestrować kilka klas lub grup międzyklasowych, ale wtedy musi użyć różnych adresów mailowych. 
  2. System liczy czas, jednak w rywalizacji nie liczy się czas najkrótszy, tylko poprawność odpowiedzi. Nie wolno jednak przekroczyć dopuszczalnego czasu 15, 30 lub 45 sekund.
  3. Klasa rozwiązująca konkurs może liczyć dowolną ilość osób, ale UWAGA: w przypadku wygranej dofinansowanie jest przydzielane dla grupy liczącej 26 osób (24 uczniów + 2 nauczycieli).
  4. O przejściu do następnego etapu decyduje poprawność odpowiedzi (minimum 50%) i nieprzekroczenie maksymalnego przydzielonego czasu. Nie jest natomiast istotne, aby to był czas najkrótszy.
  5. Informacji brakło w opublikowanym regulaminie. Załączam poprawioną wersję, zostanie ona też opublikowana na stronie www.euroscola.pl.

 

Regulamin konkursuPolecane filmy