Debata "Mobilność i rozwój zawodowy młodzieży w programie Erasmus+"

26 października 2017 r. w godz. 11:00-12:30 w czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku (ul. Grodzka 3) odbędzie się otwarta debata "Mobilność i rozwój zawodowy młodzieży w programie Erasmus+".

 

Organizatorami spotkania są Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Słupsk i Centrum Dokumentacji Europejskiej w Słupsku.

 

Celem debaty jest przybliżenie młodym ludziom idei, która przyświecała  powstaniu programu, popularyzacja uczestnictwa w programie oraz promocja rezultatów dotychczasowych projektów dotyczących mobilności i rozwoju zawodowego uczniów, które zostały zrealizowane lub są obecnie realizowane w słupskich szkołach zawodowych.

 

Debatę poprowadzi Patrycja Górczak z Centrum Dokumentacji Europejskiej.

 

Goścmi debaty, którzy wystąpią w roli prelegentów, będą:
- Aleksandra Adler z Zespołu Szkół Technicznych w Słupsku;
- Maria Rój-Krupińska z Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Słupsku;
- Anna Szymańska z Zespołu Szkół Mechanicznych i Logistycznych w Słupsku;
-
dr Piotr Perliński z Akademii Pomorskiej w Słupsku.

 

Podczas spotkania będą poruszone następujace tematy:

a) mobilność zawodowa uczniów i nauczycieli jako dobre praktyki w działalności międzynarodowej szkół;

b) Erasmus+ a nabycie przez młodzież umiejętności twardych i miękkich, które pozwolą znaleźć pracę i utrzymać zatrudnienie;

c) wyzwania stojące przed Erasmusem+ – jakie działania powinna podjąć UE w celu kontynuowania programu;

d) rzeczywisty wpływ programu na poszukiwanie pracy i włączenie społeczne;

e) Europejski Korpus Solidarności – dodatkowa inicjatywa jako alternatywa dla Erasmusa+ czy uzupełnienie dotychczasowych działań unijnych na rzecz młodzieży;

f) Erasmus+ a możliwość promowania polskiej tradycji i kultury.

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematyką europejską do udziału w wydarzeniu.Polecane filmy